Contact

Als u een vraag heeft, dan kunt u via onderstaande mailadressen contact opnemen:

 

Directie

Directeur: Elizabeth Kraster directie.octaaf@cogdrenthe.nl

 

Meerschoolse Intern Begeleider

Trieneke Velthuis   t.velthuismib@cogdrenthe.nl

 

MR

MR@octaafassen.nl

 

OC

Voorzitter:  voorzitter.oc.cbs.het.octaaf@gmail.com

Penningmeester:  penningmeester.oc.cbs.het.octaaf@gmail.com