Directie

De directeur van ons kindcentrum is Elizabeth Kraster-Posthumus. Zij is drie dagen in de week beschikbaar voor de directietaken.

Het is de intentie van de directie om toegankelijk te zijn voor ouders, kinderen en collega’s, te weten wat er “leeft” en hier qua beleid op in te spelen. Elizabeth is beschikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag. Heeft u een korte vraag dan kunt u ’s morgens van 8.30 tot 9.00 even binnen lopen. Mocht u eens rustig willen praten over iets dat u bezig houdt dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek.

De directeur is ook bereikbaar via de e-mail:  hetoctaaf@ckcdrenthe.nl .

 

 

Bij afwezigheid van de directie is Janneke Poelman - Maat plaatsvervanger. Janneke is groepsleerkracht van groep 1/2. Zij heeft in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor haar groep en is daarnaast aanspreekpunt voor dringende schoolse zaken die niet uitgesteld kunnen worden.