Ons team

Het team van Het Octaaf bestaat uit enthousiaste collega’s, die met elkaar werken aan goed en uitdagend onderwijs voor elk kind. Wij vinden het van essentieel belang dat elk kind met plezier leert en de juiste zorg en aandacht krijgt.

Naast de lesgevende taak heeft elke leerkracht ook een onderwijskundige taak. Het team is verdeeld in expertgroepen waarin ieder teamlid zich specialiseert in een vakgebied zoals taal, rekenen, lezen en spelling. Daarnaast functioneren er werkgroepen voor Engels, Profiel, Slimme middag, ICT en MI. Elke werkgroep draagt zorg voor de inhoudelijke en organisatorische vormgeving voor de hele school.

 

De leerkrachten zijn aan de volgende groepen gekoppeld:

Groep 1/2A: juf Natasja en juf Wil

Groep 1/2B: Juf Harma en juf Natasja

Groep 3: juf Linda

Groep 4: Juf Djenah en juf Jill

Groep 5: juf Janneke en juf Wilma

Groep 6: juf Annette en juf Eline

Groep 7: juf Betty en juf Triska

Groep 8: juf Elsje en juf Mylène

Daarnaast ondersteunt onderwijsassistent juf Erna in de groepen.

 

Karlijn Hellwich is pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang.