Schoolgids

De basisschool is een belangrijk stuk van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo'n 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool? Dat is een groot deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en in resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. We hebben voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij werken aan de kwaliteit van het onderwijs.
Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op onze school halen.
In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben.

Op het ouderportaal  van onze website vindt u de agenda met de activiteiten voor schooljaar 2017-2018. De leerkrachten schrijven regelmatig iets op de site van de groep. Zo blijft u goed op de hoogte van alle mooie dingen die uw kinderen op onze school leren. 


We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons!

 

Hartelijke groet,

Elizabeth Kraster

Directeur Kindcentrum Het Octaaf

Documenten