Nieuwsoverzicht

Hieronder vindt u het complete nieuwsoverzicht.

Gepubliceerd op: 13 september 2017
Vanmorgen zijn we weer begonnen met de plusklas. In de plusklas zitten tot de herfstvakantie dezelfde leerlingen als voor de zomervakantie. Voor de herfstvakantie gaan we, net als vorig jaar, de plusklas evalueren.  Hiervoor vullen de groepsle ...
Gepubliceerd op: 12 september 2017
We willen u erop attenderen dat het parkeren in de bocht voor de school leidt tot onveilige situaties.
Gepubliceerd op: 12 september 2017
In alle groepen is er vanaf de start van het schooljaar aandacht voor groepsvorming.
Gepubliceerd op: 12 september 2017
Vorige week zijn we van start gegaan met twee gedragsverwachtingen: "Ik luister naar de leerkracht" "Ik zeg “goedemorgen juf” als ik binnenkom."  
Gepubliceerd op: 12 september 2017
Vanaf deze week oefenen alle groepen het ontruimen van de school.
Gepubliceerd op: 12 september 2017
Aanstaande vrijdag beginnen we weer met "slimme middag". Schoolbreed besteden we de komende periode op vrijdagmiddag aandacht aan "natuurslim".