Plusklas

13 september 2017

Vanmorgen zijn we weer begonnen met de plusklas. In de plusklas zitten tot de herfstvakantie dezelfde leerlingen als voor de zomervakantie. Voor de herfstvakantie gaan we, net als vorig jaar, de plusklas evalueren. 

Hiervoor vullen de groepsleerkrachten een screeningslijst in voor de leerlingen die al in de plusklas zitten en voor de leerlingen die eventueel in aanmerking komen voor de plusklas. Daarnaast hebben de leerkrachten overleg met de MIB-er tijdens de groepsbespreking.

We willen u vragen of u met ons wilt meedenken: Heeft u twijfels over de deelname van uw kind aan de plusklas of denkt u juist dat uw kind deel zou moeten nemen aan de plusklas, laat dit dan weten aan de groepsleerkracht(en) van uw kind. 

Naast de screeningslijst, waarbij de groepsleerkracht aangeeft welke leerlingen goed aan de plusklas zouden kunnen deelnemen en de inbreng van u als ouders, is het ook belangrijk dat de leerling zelf graag naar de plusklas wil. De leerlingen die al in de plusklas zitten vullen de volgende keer een evaluatieformulier in over zichzelf en de plusklas. Die informatie gaat dan ook naar de groepsleerkrachten.

Wie komen in aanmerking voor deelname aan de plusklas?

Kinderen die:

  • In groep 8,7,6 en 5 zitten
  • Structureel I-scores laten zien in het Cito Leerlingvolgsysteem.
  • Goede motivatie of werkhouding hebben 
  • Een zekere mate van zelfstandig kunnen werken 

Naast bovengenoemde criteria zijn er ook nog de volgende voorwaarden:

  • De leerling moet passen in de bestaande groep
  • Er moet plaats zijn in de groep (maximaal 12 leerlingen)
  • Toelating betekent geen toelating voor de resterende schoolcarrière. Een leerling kan worden uitgesloten van deelname op eigen verzoek, vanwege de groepssamenstelling of eigen houding binnen de plusgroep.
  • Deelname is niet vrijblijvend. Er zijn verwachtingen en verplichtingen.
  • De verlenging voor deelname aan de plusgroep wordt tijdens de groepsbespreking door de leerkracht, in overleg met de MIB-er, besproken.

Wat doen we in de plusklas?

We hebben een plusklas zodat er ontmoeting is van ontwikkelingsgelijken; in een groep samenwerken met kinderen die allemaal makkelijk kunnen leren. 1 keer per 2 weken is er op woensdagochtend plusklas, in plaats van de lessen in de klas. We zijn dan bezig met allerlei projecten. Zo hebben we het afgelopen jaar in tweetallen gewerkt aan het maken van een poster over gezond eten, hebben we kennisgemaakt met Geocaching en hebben we ons eigen onderzoek leren doen met behulp van Zoekie. Ook hebben we tijd voor discussiëren en filosoferen. Leren leren, leren samenwerken, tegen grenzen aanlopen en daarmee omgaan en leren om hulp te vragen staan centraal.