Nieuw logo

22 januari 2018

U bent vast ons nieuwe logo al een aantal keren tegengekomen.

Een mooi, fris en vrolijk logo, maar ook een logo met een verhaal!

De logo's van alle kindcentra van CKC Drenthe hebben dezelfde uitstraling: we gebruiken dezelfde kleuren, dezelfde stippen en de vorm is overal hetzelfde. De kindcentra horen ook bij elkaar. We hebben allemaal de christelijke identiteit als uitgangspunt en versterken elkaar in het bieden van kwalitatief goed onderwijs en opvang. We delen kennis en "good practices" met elkaar, we ontmoeten elkaar tijdens scholingen en maken gebruik van elkaars specialiteiten. Daarbij hebben we samen hetzelfde doel: het welzijn en de ontwikkeling van kinderen versterken. In alle kindcentra vindt u daarom de afbeelding van een kind centraal in het logo. Het gebruik van een primaire kleur voor deze stip benadrukt dat nog eens.

 

We streven naar hetzelfde, maar zijn dat niet! Ieder kindcentrum heeft eigen keuzes gemaakt bijvoorbeeld in visie op ontwikkeling en schoolklimaat. Daarom zitten er in ieder logo ook afbeeldingen die voor dat kindcentrum waarde hebben. Voor ons zijn dat het boek en de boom.

We hebben geprobeerd om in twee afbeeldingen de kern van ons onderwijs te vatten. Dat viel niet mee! De twee afbeeldingen staan ook ieder voor een aantal keuzes die de school heeft gemaakt. Het boek verwijst voor ons naar de bijbel. De basis van onze christelijke identiteit. We vertellen verhalen uit de bijbel, zingen over deze verhalen en praten met de kinderen over de thema's van deze verhalen.

Daarnaast staat het boek voor ons ook voor kennis. Kennis die kinderen nodig hebben om de wereld om hen heen te begrijpen en er een rol in te spelen. Kennis die ze ontdekken door zelf te spelen en te onderzoeken en waar we als leerkrachten aan mogen bijdragen.

De boom staat voor ons voor ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich vanuit een positief schoolklimaat (PBS), dat is de stam. Kinderen zijn allemaal slim, ieder op zijn of haar eigen manier (MI). De ene tak is dikker dan de andere; het ene kind heeft zich sterker ontwikkelt in rekenslim en een andere in muziekslim. Bij al deze intelligenties hoort ook een aanbod dat daaraan tegemoet komt. Dat doen we door het gebruik van verschillende werkvormen, door het werken met Profiel en Slimme middag en is ook zichtbaar in ons groene schoolplein.

 

Een logo met een frisse en vrolijke uitstraling, maar ook met een verhaal waar we blij van worden!

 

Namens het team,

Elizabeth Kraster