Ons onderwijs

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door:

  1. De kerndoelen, landelijk vastgesteld door de Inspectie van Onderwijs.
  2. Meervoudige intelligentie (mi), de principes van mi geven ons handvaten om vorm te geven aan ons onderwijs. Het leerdoel staat centraal, de wijze van bereiken van het leerdoel mag verschillen.
  1. Positive Behavior Support (PBS), leerlingen ontwikkelen zich met plezier in een positief schoolklimaat. Schoolbreed hebben we onze waarden en bijbehorende gedragsverwachtingen beschreven. Samen werken we aan een veilig klimaat voor kinderen en leerkrachten.
  1. Engels, we hebben aandacht voor het leren van de Engelse taal in groep 1 t/m groep 8.

 

Doelen

Iedere school werkt aan de kerndoelen zoals ze zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs. Er zijn echter meerdere manieren om deze leerdoelen te halen. Door de principes van Howard Gardner te gebruiken worden d.m.v. de werkvormen alle intelligenties van een kind aangesproken. Dit levert een grote diversiteit in en betrokkenheid op het onderwijs op. We werken met de volgende acht intelligenties: samen slim, zelfslim, taalslim, rekenslim, beeldslim, bewegingsslim, natuurslim, muziekslim.