Meervoudige intelligentie

Meervoudige intelligentie en Profielwerk


 

De vaardigheden die in het ochtendgedeelte geleerd zijn worden betekenisvol toegepast in het

middagprogramma: Het Profielwerk. De leerlingen kiezen samen met hun ouders het Profiel wat hen

het meest aanspreekt. Er is voor ieder wat wils te kiezen uit het aanbod. Zo hebben wij inmiddels de

volgende Profielen al aangeboden: Water, Wonen, Kunst, Koken, Kleding, De lucht in, Onder de grond, Creator, Muziemovie, Maanvis, Afrika, De wereld rond, Klaar voor start en Aan tafel.  

N.a.v. de ervaringen en ideeën van kinderen en leerkrachten wordt het Profielaanbod per periode bepaald. Aan het begin van het schooljaar worden de inhoud en de doelen van het Profielwerk gepresenteerd. De kinderen kiezen samen met hun ouders het Profiel dat hen het meest aanspreekt plus een Profiel dat als tweede keus geschikt is. Kinderen kunnen heel goed motiveren waarom hun voorkeur naar een bepaald Profiel uitgaat, het pakt de aandacht en je wilt er meer van weten. Er zijn drie Profielperioden. Wanneer dat mogelijk is stappen de kinderen van groep 3 (1,2) de laatste Profielperiode in. Elke Profielperiode wordt afgesloten met een presentatie waarbij ouders en andere belangstellenden welkom zijn. Presenteren is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod, kinderen vertellen met trots wat zij geleerd hebben. Binnen het Profiel wordt gericht aan de kerndoelen gewerkt, de lesmethoden worden als bronnenboek gebruikt. Er is een leerkracht gestuurd aanbod en een kind gestuurde inbreng; de kinderen stellen leervragen en brengen eigen onderwerpen in. Een Profielperiode wordt afgesloten met een presentatie waarbij ouders en andere belangstellenden welkom zijn. Presenteren is een belangrijk deel van ons onderwijsaanbod, kinderen vertellen met trots wat zij geleerd hebben.

Een praktijkvoorbeeld:

Bij alle Profielen wordt aan het kerndoel “meten en maten” gewerkt. Hetzelfde leerdoel wordt op

verschillende manieren uitgevoerd.

Profiel Theater: Een maquette maken van een decor, de maten opnemen en vervolgens vertalen naar

het echte podium.

Profiel Natuur: Windkracht en waterhoogte van de regenmeter meten en vertalen in een grafiek.

Profiel Gezondheid: Lengte, gewicht van je lichaam opmeten en dit visualiseren in een groepsmeetlat.

Profiel Vervoer: Afmetingen, vormen van bestrating bekijken en opmeten en vergelijken.

Bij Profielwerk is er ruimte voor eigen leervragen van kinderen. Dit levert vaak boeiende gespreksstof

op als “Waarom heeft een paddenstoel stippen” of “Waarom is bewegen zo gezond”. Vaardigheden als

computergebruik, samenwerken, overleggen en presenteren komen bij Profielwerk structureel aan bod. Er is ruimte voor onderzoek, discussie, presentatie en samenwerking. Vaardigheden die succesvol

deelnemen aan de huidige maatschappij van ons vraagt.

 

Meervoudige intelligentie en Slimme middag

Op vrijdagmiddag is de slimme middag voor groep 1 t/m 8, deze middag is vanuit het schoolconcept

ontstaan. Er wordt gewerkt met Meervoudige Intelligentie thema’s zoals Beeldslim, Natuurslim, Mensenslim en Muziekslim. Op deze middag herhalen we lesdoelen van de voorgaande week vanuit de intelligentie. Er worden gastsprekers uitgenodigd, excursies gemaakt en er wordt graag gebruik gemaakt van de deskundigheid en helpende handen van ouders.
Praktijkvoorbeelden:

De leerlingen van groep 7 hebben verhaal geschreven. Tijdens de slimme middag, waarin muziekslim centraal staat, zoeken zij een hedendaags lied dat qua sfeer daar goed bij past.

De leerlingen van groep 4 hebben geoefend met klokkijken. Tijdens de slimme middag, waarin beeldslim centraal staat maken zij zelf klokken.