Onze school

CBS Het Octaaf is een levendige leerrijke school waar kinderen met plezier leren en spelen. Wij staan voor persoonlijke aandacht en zorg voor elk kind. Een veilige krachtige leeromgeving en een goed pedagogisch klimaat vinden wij voorwaarden voor een goede ontwikkeling. Elk kind is uniek betekent voor onze school dat
wij in ons onderwijsaanbod rekening houden met verschillen.
Onze school zegt: Elk kind is op verschillende manieren slim. Het is de mooie taak van de leerkracht om gebruik te maken van de sterke kanten van de leerling om de gebieden die minder sterk ontwikkeld zijn te prikkelen en te ontwikkelen.