OC

Op Het Octaaf is ook een Oudercommissie (OC) actief. De OC verleent haar medewerking aan binnen  en buitenschoolse activiteiten i.s.m. team en schoolleiding. Voorbeelden van activiteiten zijn:
schoolreis, sportdag, kerstviering, Sinterklaas, feesten etc. De OC vergadert één keer per zes weken, deze vergaderingen zijn openbaar. De voorzitter van de OC is Sascha Pasman.