OC

Op Kindcentrum Het Octaaf is een Oudercommissie (OC) actief. De OC verleent haar medewerking aan binnen  en buitenschoolse activiteiten i.s.m. team en schoolleiding. Voorbeelden van activiteiten zijn: schoolreis, sportdag, kerstviering, Sinterklaas,  fietsencontrole, feesten etc. De OC vergadert één keer per zes weken, deze vergaderingen zijn openbaar.

Op de foto ziet u van links naar rechts:

Voorste rij: Lydia Jager, Viola de Lange (penningmeester), Lisette Akkerman en Monique Roggen.

Tweede rij: Wendy van de Vijver, Rianne Hoekstra, Marianne Folkers en Janny Bouwsema.

Achterste rij: Sascha Pasman (voorzitter), Natasja Hemme (leerkracht), Lianne Westerkamp.

 

Documenten