Klachtenregeling

 

U kunt de tekst hier downloaden: Klachtenregeling CKC Drenthe  
Het contactadres is: klachtencommissie@ckcdrenthe.nl

 

Overige commissies

Naast de onafhankelijke klachtencommissie van CKC Drenthe zijn we ook aangesloten bij de volgende commissies:

  1. De Commissie van beroep funderend onderwijs voor behandeling van klachten van werknemers tegen besluiten van hun werkgevers;
  2. De Landelijke commissie voor geschillen WMS voor behandeling van medezeggenschapgeschillen;
  3. De Geschillencommissie passend onderwijs voor behandeling van geschillen betreffende het passend onderwijs.

Zie voor meer informatie hierover www.onderwijsgeschillen.nl

 

Vertrouwenspersonen

CKC Drenthe beschikt over drie externe vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand. Uiteraard is de vertrouwenspersoon gebonden aan geheimhouding en neemt hij of zij bij zijn of haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. 

 

Op elk kindcentrum is een contactpersoon benoemd, voor ons kindcentrum is dat Janneke Poelman. Zij kan u eventueel verder helpen om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie. De vertrouwenspersonen kunnen ook direct benaderd worden. Het zijn:

Dhr. H. Harmsen, tel. 0592-344570 (Assen)

Mw. D. Kits, tel. 0592-412697 (Bovensmilde) 

Dhr. T. Heus, tel. 0599-236651 (Borger)

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.