Christelijke identiteit

Kindcentrum Het Octaaf is een open christelijk kindcentrum. De richtlijnen vanuit de Bijbel, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd, leiden ons in de omgang met elkaar en helpen ons om normen en waarden uit te dragen. Vanuit deze vaste basis hebben wij een open blik voor andere religies en overtuigingen; een natuurlijke interesse hoe mensen vanuit verschillende overtuigingen leven.

Op onze school ziet u dit als volgt terug:

  • We maken kinderen bewust van het christelijk geloof. Dat kan op verschillende manieren: door liederen, door vertellingen, door het lezen in de Bijbel, door vieringen of door een gesprek;

  • We brengen kinderen waarden en normen bij, die gebaseerd zijn op de Bijbel;

  • We willen een kindcentrum zijn waarin we elkaar helpen, waarin we proberen iets voor de ander te betekenen;

  • We scheppen een klimaat waarbinnen de kinderen (maar ook team, ouders en gasten) zich veilig, geborgen en gewaardeerd weten;

  • We leren kinderen respect te hebben voor de gevoelens van anderen;

  • We leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen ten opzichte van hun medeleerlingen, de onderwijsgevenden en zichzelf;

  • Elk kind is uniek. Wij doen recht aan elk kind, binnen de mogelijkheden die we hebben.

Vanuit de christelijke levensvisie willen we met kinderen en ouders een gemeenschap vormen. We willen samen leven en beleven. We willen samen vieren en delen. We vertellen verhalen uit de Bijbel en praten met de leerlingen over de thema’s van deze verhalen, over wat ze voor ons kunnen betekenen. We maken daarvoor gebruik van de godsdienstmethode “Kind op Maandag”.

In deze methode worden ook liedjes, gedichtjes en gespreksonderwerpen aangereikt. Een Bijbelverhaal is vaak de aanleiding voor een groepsgesprek over thema’s uit het alledaagse leven. “Hoe kun je het weer goed maken als je ruzie hebt” of “Wat zou jij doen als…….”.
Elke dag wordt begonnen en geëindigd met een gebed waarbij kinderen ook een eigen inbreng
hebben. Op ons kindcentrum wordt veel aandacht besteed aan christelijke vieringen. Deze vieren we met ouders en kinderen in steeds wisselende organisatievormen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.