Groen schoolplein

Sinds 2016 heeft onze school een groen schoolplein. Een groene speelplaats heeft positieve effecten op kinderen:

- kinderen bewegen meer;

- kinderen komen in contact met de natuur;

- kinderen spelen beter samen;

- de school heeft meer mogelijkheden voor buitenonderwijs.

Daarmee past een groen schoolplein ook bij ons onderwijsconcept. Hiermee komen we tegemoet aan alle intelligenties.Het stelt de kinderen in staat het geleerde toe te passen in een betekenisvolle context.  Natuurslim, bewegingsslim, mensenslim en zelfslim doen een beroep op de buitenomgeving, op ons schoolplein.

Het spelen in de natuur is goed voor:

· Fysieke ontwikkeling: motorische ontwikkeling, reactievermogen, waarnemen.

· Geestelijke en emotionele ontwikkeling: gevoel van vrijheid, ontdekken, verwonderen, uitdagingen aangaan in eigen tempo, creatief spel ontwikkelen, vaardigheden ontwikkelen, gevoel van verbondenheid met de omgeving, meer kennis van planten en dieren.

· Sociale ontwikkeling: samen grenzen ontdekken, eigen ruimte ontdekken.

De kindertijd is een kritische periode voor de ontwikkeling van een goede motoriek en lichaamsbeheersing. Hiervoor is veel en gevarieerde beweging nodig. Door te rennen, klimmen, springen, kruipen, balanceren, gooien en bouwen, oefenen kinderen spelenderwijs hun spieren, zintuigen en grove motoriek. Kinderen leren op ‘gevaarlijkere’ gebieden beter te bewegen, risico’s inschatten en hun grenzen kennen (verkennen en verleggen). Ze bouwen hun zelfvertrouwen op en leren verantwoordelijkheid nemen. Ze leren omgaan met bedreigende situaties. Door vallen en opstaan wordt men wijs. 

We willen dat ook het schoolplein een inspirerende omgeving is voor de kinderen. Naast de speeltijd en pauzes op school heeft het plein ook een functie in het lesprogramma. Enerzijds passief door zitgelegenheden, waar leerkrachten buiten les kunnen geven, anderzijds actief door het bieden van verrijkende leerelementen op het plein, zoals het multi-balveld of natuurlijke ontdekkingselementen. Ook het onderhouden van de tuin past in het onderwijs waar kinderen leren om te gaan met de leefomgeving. Denk aan zwerfvuil verwijderen, plein aanvegen, snoeien en onkruid vrij houden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.