Meervoudige intelligentie

Meervoudige intelligentie

Iedere school werkt aan de kerndoelen zoals ze zijn opgesteld door het ministerie van onderwijs. Er zijn kerndoelen voor: Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Er zijn echter meerdere manieren om deze leerdoelen te halen. Door de principes van Howard Gardner te gebruiken worden d.m.v. de werkvormen alle intelligenties van een kind aangesproken. Dit levert een grote diversiteit in en betrokkenheid op het onderwijs op. We werken met de volgende acht intelligenties: samen slim, zelfslim, taalslim, rekenslim, beeldslim, bewegingsslim, natuurslim, muziekslim. 

MI is in alle lessen terug te zien, leerkrachten maken bewust gebruik van de diversiteit aan werkvormen en kennen de voorkeuren van de kinderen. Op de middagen werken we in projecten, dan is ook aan de keuze van onderwerpen te merken dat er vanuit de intelligenties wordt gewerkt. Het Octaaf is een krachtig lerende school, waar leerlingen geleerde vaardigheden toepassen in een betekenisvolle context; onze wereld. Op onze school krijgen de leerlingen een krachtig en veelzijdig aanbod aan leeractiviteiten. De veelzijdigheid stimuleert leerlingen om te ontdekken, te spelen en te leren. Er wordt planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden en het opdoen van kennis.

Meervoudige intelligentie en Profielwerk


 

De vaardigheden die in het ochtendgedeelte geleerd zijn worden betekenisvol toegepast in het middagprogramma: Het Profielwerk. De leerlingen kiezen samen met hun ouders het Profiel wat hen het meest aanspreekt. Er is voor ieder wat wils te kiezen uit het aanbod. Zo hebben wij inmiddels de volgende Profielen al aangeboden: Water, Wonen, Kunst, Koken, Kleding, De lucht in, Onder de grond, Creator, Muziemovie, Maanvis, Afrika, De wereld rond, Klaar voor start en Aan tafel.  

N.a.v. de ervaringen en ideeën van kinderen en leerkrachten wordt het Profielaanbod per periode bepaald. Aan het begin van het schooljaar worden de inhoud en de doelen van het Profielwerk gepresenteerd. De kinderen kiezen samen met hun ouders het Profiel dat hen het meest aanspreekt plus een Profiel dat als tweede keus geschikt is. Kinderen kunnen heel goed motiveren waarom hun voorkeur naar een bepaald Profiel uitgaat, het pakt de aandacht en je wilt er meer van weten. Er zijn drie Profielperioden. Wanneer dat mogelijk is stappen de kinderen van groep 3 (1,2) de laatste Profielperiode in. Elke Profielperiode wordt afgesloten met een presentatie waarbij ouders en andere belangstellenden welkom zijn. Presenteren is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod, kinderen vertellen met trots wat zij geleerd hebben. Binnen het Profiel wordt gericht aan de kerndoelen gewerkt, de lesmethoden worden als bronnenboek gebruikt. Er is een leerkracht gestuurd aanbod en een kind gestuurde inbreng; de kinderen stellen leervragen en brengen eigen onderwerpen in. Een Profielperiode wordt afgesloten met een presentatie waarbij ouders en andere belangstellenden welkom zijn. Presenteren is een belangrijk deel van ons onderwijsaanbod, kinderen vertellen met trots wat zij geleerd hebben.

Bij Profielwerk is er ruimte voor eigen leervragen van kinderen. Dit levert vaak boeiende gespreksstof op als “Waarom heeft een paddenstoel stippen” of “Waarom is bewegen zo gezond”. Vaardigheden als computergebruik, samenwerken, overleggen en presenteren komen bij Profielwerk structureel aan bod. Er is ruimte voor onderzoek, discussie, presentatie en samenwerking. Vaardigheden die succesvol deelnemen aan de huidige maatschappij van ons vraagt.

Meervoudige intelligentie en Slimme middag

Op vrijdagmiddag is de slimme middag voor groep 1 t/m 8, deze middag is vanuit het schoolconcept ontstaan. Er wordt gewerkt met Meervoudige Intelligentie thema’s zoals Beeldslim, Natuurslim, Mensenslim en Muziekslim. Op deze middag herhalen we lesdoelen van de voorgaande week vanuit de intelligentie. Er worden gastsprekers uitgenodigd, excursies gemaakt en er wordt graag gebruik gemaakt van de deskundigheid en helpende handen van ouders.
Praktijkvoorbeelden:

De leerlingen van groep 7 hebben verhaal geschreven. Tijdens de slimme middag, waarin muziekslim centraal staat, zoeken zij een hedendaags lied dat qua sfeer daar goed bij past.

De leerlingen van groep 4 hebben geoefend met klokkijken. Tijdens de slimme middag, waarin beeldslim centraal staat maken zij zelf klokken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.